Användningsområde

Munktells 22 HK var konstruerad för att tillgodose behovet av en lätt råoljemotor av små dimensioner.
Den är avsedd för 2-skärig plog. Den var också uppskattad som stationär drivkälla för bl.a. tröskverk. Traktorkroppen användes också som drivaggregat i Munktells första väghyvel från 1924.

Historik

22 HK var den första traktor som byggdes enligt moderna principer. Motor och växellåda var sammanbyggda till en bärande enhet och var tillverkade av speciallegerat gjutjärn med hög hållfasthet. Hög kvalitet betonades av att traktorn var försedd med 38 kul- och rullager av svenskt fabrikat. Axlar, kugghjul och övriga smidda detaljer är av nickelstål med en brottgräns på 80 kg/mm².

Dess förtjänster vad gäller drift omvittnades av många nöjda kunder. Traktorn tillverkades under åren 1921–1934 till ett antal av 1 579 stycken.
År 1934 betingade den ett riktpris på 5 225 kronor. Denna traktor erhöll 22:a Allmänna Svenska Lantbruksmötets högsta utmärkelse samt H.M. Konungens Hederspris år 1921.