Användningsområde

30-40 är en traktor gjord för den tidens lantbruk. Med en 5-skärig plog presterade den 5 ha per 10 timmars arbetsdag och vid harvning 2 ha per timme. Traktorn ansågs därmed att göra samma arbete som 16 hästar och 8 man.

Historik

Detta är den första traktormodell som producerats av Munktell och är på många sätt annorlunda än dagens traktorer. Det som möter betraktaren först är naturligtvis storleken. Med en längd på 5,8 m och en höjd på 3,3 m är den jordbrukets gigant.

Det utställda exemplaret med motornummer 1251/1252 är troligen det enda bevarade.
Traktorn såldes till Gimo bruk i Uppland den 26 oktober 1915. Med en fyrskärig plog betingade den ett pris av 16 625 kr. 1927 köptes den tillbaka av Munktell och såldes vidare till en lantbrukare i Skåne. År 1954 kom den tillbaka till BM inför lanseringen av 350 Boxer i Jönköping och är nu renoverad i kördugligt skick, liksom övriga traktorer i museets samlingar.

Av de 31 traktorer som tillverkades under åren 1913–1916, såldes de flesta inom landet. Några exporterades till bland annat Ryssland, Tyskland och Danmark.