Användningsområde

När T 800 presenterades hösten 1966 var den efterlängtad av de svenska storjordbruken som väntat på en kraftfull ersättare till föregångaren Bison. Även på många exportmarknader rönte T 800 stora framgångar, inte minst på de vidsträckta jordbruken i Kanada. För tunga transporter inom industrin togs ett speciellt utförande fram, T 800I.

Historik

​T 800 var BM:s första dieseltraktor med sexcylindrig motor. Den efterträdde den fyrcylindriga Bison 470 som blivit alltmer otillräcklig och omodern. T 800 var också den första av BM:s traktorer som hade över 100 hk motoreffekt. Motorn var från början av typ D50/TD50 men ersattes efter några år av den starkare D60/TD60. Växellådan var helt ny med 8 fram- och 2 backväxlar uppdelade på ett hög- och lågområde. Bromsarna var inkapslade, torra och av skivtyp, placerade på differentialaxlarna.

Flera modeller utvecklades så småningom som följd av tilltagande konkurrens och kundkrav. Införande av turbo och fyrhjulsdrift innebar att ytterligare två modeller skapades, T 810 och T 814.
Under åren 1966–1979 tillverkades sammanlagt 9812 traktorer i 800-serien.

Denna traktor är en förserie av T 810 med den större motorn. Den är baserad på T 800C med chassinummer 4934 som tillverkades 1972. Motorn kallades i detta skede TD55 med fick alltså senare beteckningen D60/TD60. Traktorn användes fram till 1995 för interntransporter mellan fabrikerna i Eskilstuna