Användningsområde

Fiske- och bogseringsbåtmotor där hög kraft erfodrades, t.ex. vid tråling resp. bogsering av timmer. Den fanns även som 1-cylindrig och i stationära versioner. I motorserien WA ingick även WA 40 på 200 hp.

Historik

Detta exemplar tillverkades 1944 i Centrala maskinhallen, som numera är en del av museet. Motorn monterades i en trålare med Lysekil som hemmahamn. Trålaren såldes till Arendal i Norge 1967. Museet köpte motorn. Delarna låg då i en enda hög och flera delar saknades då den transporterades till Eskilstuna.

En omfattande renovering och tillverkning av delar har genomförts av museets veteraner för att få motorn i körbart skick. Motorn har det, för fiskebåtar, synnerligen karakteristiska avgasljudet.