Användningsområde

Den sexcylindriga versionen av W7 modellen användes av försvaret till generatordrift och som marinmotor. Marinen använde dubbla motorer i sina mindre minsvepare.

Historik

Detta exemplar har använts som reservkraftverk i Bodens fästning i den händelse att främmande makt skulle förstöra kraftverket i Harsprånget.

Då 2:a världskriget bröt ut blev Sverige isolerat och behovet av inhemska motorer ökade. Bolinder-Munktell fick då ställa om för att ta fram materiel till försvaret, bland annat denna 6-cylindriga version av W7 motorn.

W7 motorn tillverkades även som 1-, 2-, 3- och 4-cylindriga versioner sedan början av 1930-talet och fram till 1951. Idag betraktas den som sin tidsperiods modernaste tändkulemotor och en av de sista modellerna som utvecklades av Bolinder-Munktell.

Den 6-cylindriga motorn hade lättmetallkolvar och med 200 varv ökat motorvarvtal jämfört med de andra av W7-modellerna. Motorn är så gott som vibrationsfri.