Användningsområde

L500 användes för lastning av grus, schaktmassor, snö etc. Den användes också i sågverksindustrin där den var en omtyckt all-roundmaskin, delvis tack vare sin stora räckvidd.

Historik

Lastmaskin L500 var baserad på traktorn Z1/Z2 och efterträdde tidigare använda traktorer med frontlastare. L500 hade lastaggregat med parallellföring vilket väckte uppmärksamhet vid denna tid och gjorde den speciellt lämplig och uppskattad i pallhantering.

Denna maskin kom efter en genomgripande renovering till Munktellmuseet år 2006 från företagets anläggning i Konz.