Användningsområde

För anläggning av läns- och riksvägar, speciellt användbar för oljegrus- och asfaltläggning, samt för liknande anläggningsarbeten där vältning erfordras, men även för andra typer av arbeten där packning/vältning erfordras.

Historik

Hubert Zettelmeyer A-G Maschinenfabrik, Konz, Tyskland, etablerad 1897, var från första stund inriktad på utveckling och tillverkning av moderna anläggningsmaskiner för vägbyggnad med speciellt fokus på ångvältar. Detta i en tid då denna typ av industri i Tyskland befann sig i sin linda. Andra produkter var rivarutrustningar, bostadsvagnar för arbetare, transportvagnar, bevattningsvagnar och pumpar. Tillverkningen skedde i standardiserade serier efter specifikationer enligt DIN standard. Fram till 1930-talet hade man levererat närmare 200 ångvältar fördelat på ett 60-tal inom landet och de övriga drygt 130 ångvältarna spridda över Europa, Afrika och Asien, varav ett flertal till bl a Kina.

Denna ångvält har genomgått en genomgripande renovering vid företagets anläggning i Konz och kom under 2006 till Munktellmuseet.