Användningsområde

T 24:ans tillförlitlighet och goda driftsäkerhet gjorde att den var populär inom alla delar av jordbruket. Särskilt lämpad var den för radodlade grödor tack vare den snäva svängradien och höga markfrigången.

Historik

T 24 är en systermodell till T 25. De två påfyllnadslocken framför föraren vittnar om att detta är en fotogenmotor då man startade på bensin för att sedan gå över till fotogen under gång. T 24:ans fotogenmotor höll inte samma höga effekt som    T 25:ans bensinmotor men sålde likafullt bättre. Främst berodde detta på den högre driftkostnaden som bensinmotorn medförde. T 24 tillverkades under åren 1953–1959 i ett antal av 9 825 stycken.

Denna traktor har chassinummer 12386 samt motornummer 24674. Den 9 augusti 1956 såldes den av AB Lidköpings Automobilaffär till lantbrukare Gunnar Rydegren, L:a Attorp, Håkanstorp i Västergötland.
Riktpris standard år 1954 var 9 300 kronor.