Användningsområde

Motorväghyveln användes bland annat vid anläggning och förbättring av vägar samt vid underhåll av grusvägar.

Historik

Modell 30 är nu utrustad med hydrauliska inställningar för schaktbladet mot tidigare rattar.

Väghyveln kan utrustas med elektrisk belysning, luftgummiringar, grussträngspridare samt öppen eller helt inbyggd förarhytt.