Användningsområde

Lantbrukstraktor för 2-skärig plog. Eftersom traktorerna började förses med gummihjul blev vägtransporter med traktorer mer vanliga.

Historik

​​Vid andra världskriget början infördes bränslestopp till den privata marknaden och för de som ville fortsätta köra sina traktorer blev gengasdrift en lösning.
Några hundra BM 2:or tillverkades under krigsåren under namnet Munktells GBM 2.
För att köra på gengas så blev man tvungen att bygga om motorerna med nytt cylinderlock med tändstift och magnetapparat. Remskivan fick flyttas över till högra sidan för att bereda plats för gengasgrytan.
Växellådans utväxling ändrades beroende på om traktorn försågs med järnhjul eller gummihjul.
Hesselmans gengasaggregat fanns också att tillgå för de traktorer som tidigare tillverkats och som fortfarande var i arbete på gårdarna.
När kriget så småningom upphörde kunde man bygga om de fabrikstillverkade gengasdrivna traktorerna med en konverteringssats för drift av det konventionella bränslet.