Användningsområde

Lantbrukstraktor för 2-skärig plog. Eftersom traktorerna började förses med gummihjul blev vägtransporter med traktorer mer vanliga.

Historik

BM 2 är i de flesta avseenden samma maskin som Typ 25. Till skillnad från sin föregångare försågs BM 2:an med en fotmanövrering av kopplingen istället för den otidsenliga spakmanövreringen.

Under kriget konverterades BM 2:an till gengasdrift med beteckningen GBM 2. Vedgasaggregat krävde vissa förändringar på tändkulemotorn bland annat nytt cylinderlock samt elektrisk tändning.

Både typ 25 och BM 2 hade gott anseende ute bland jordbrukarna. Många gårdar ville använda 3-skärig plog vilket krävde högre motoreffekt. Det var av den anledningen modellen BM 3 med 40 hk vid 1 000 r/min, kom till.
BM 2 tillverkades åren 1938–1944 i 473 exemplar. BM 3 tillverkades parallellt med denna traktortyp åren 1939–1942 i 55 exemplar.