Användningsområde

Munktells 22 HK var konstruerad för att tillgodose behovet av en lätt råoljemotor av små dimensioner.
Den är avsedd för 2-skärig plog. Den var också uppskattad som stationär drivkälla för bland annat tröskverk. Traktorkroppen användes också som drivaggregat i Munktells första väghyvel från 1924.

Historik

Typ 22 HK var den första traktor som byggdes enligt moderna principer. Motor och transmission var sammanbyggda till en bärande enhet och var tillverkade av speciallegerat gjutjärn med hög hållfasthet.
Hög kvalitet betonades av att traktorn var försedd med 38 kul- och rullager av svenskt fabrikat. Både vevaxel, transmissionsaxlar samt framhjulen är lagrade i sådana av världsberömt svenskt fabrikat. Axlar, kugghjul och övriga smidda detaljer är av nickelstål med en brottsgräns av 80 kg/mm².

Dess förtjänster vad gäller driftsekonomi, hållbarhet och prestation såväl i fältarbete som i stationär drift omvittnades av många nöjda kunder. Traktorn tillverkades under åren 1921–1934 till ett antal av 1 579 st. År 1934 betingade den ett riktpris på 5225 kr. Denna traktor erhöll 22:dra Allmänna Svenska Lantbruksmötets högsta utmärkelse samt H. M. Konungens Hederspris år 1921.

Den utställda traktorn med tillverkningsnummer 4649 levererades till Kungsladugården Strömsholm i Västmanland den 25 april 1929.