Användningsområde

Denna traktor är en lantbrukstraktor anpassad till de olika skiftenas storlek. Den hade en motorstyrka för att dra en 3-skärig plog. Ofta användes den även som stationär kraftkälla för drift av tröskverk och stenkrossar.
Traktorn är byggd för att tillgodose dåtidens behov av en modern, tillförlitlig och effektiv kraftkälla för skörde, slåttermaskiner och tröskverk samt alla slags transporter.

Historik

Världskrig och beredskapstid medförde en brist på arbetskraft inom jordbruket. Av den anledningen ökade intresset för en mekanisering av lantbruket. Man ville skapa en modell för de mindre gårdarna.

Med undantag av motorn och transmissionen är traktorn helt och hållet tillverkad av stål.
20-24 ersatte den tidigare 30-40 och var mindre än hälften så stor.

Under åren 1916–1921 tillverkades 328 maskiner. Bristen på drivmedel under första världskriget hämmade försäljningen både här hemma och på export.
Denna traktor har tillverkningsnummer 2270 och gjordes år 1920. Den 6 maj 1925 levererades traktorn till Åsbo Härads vägstyrelse i Östra Ljungby.