Användningsområde

BM-20 var den tidsepokens stora lantbrukstraktor för medelstora och stora jordbruk. Styrkan var tillräcklig för en 3-skärig 12″-plog på medelstyva jordar. Dessutom kunde traktorn väl hantera de bogserade säcktröskorna som fick ett enormt uppsving efter kriget.
Med gummihjul, högre transporthastigheter och bättre bromsar passade den motorstarka BM-20 också som dragare bland annat i skogsbruket samt användningen av traktorn för vägtransporter ökade.

Historik

Samarbetet med Volvo hade pågått sedan början av 1940-talet. Den gemensamt framtagna växellådan blev basen till de nya traktormodellerna. Det blev BM-20 vars motor baserades på motorn hos sina föregångare BM 2 och BM 3. I Volvoversionen fick BM-20 en Volvo Hesselmanmotor och lanserades som Volvo    T 43. BM-20 försågs med elektrisk startmotor och glödspiraler för uppvärmning av tändkulorna. För detta krävdes fyra 6-voltsbatterier. Traktorn kunde även beställas med tryckluftsstart och endast ett batteri för belysning.
3 400 traktorer tillverkades under åren 1944–1951 och riktpriset var år 1951      13110 kr.

Detta exemplar har renoverats av familjen Gunnar Engman i Hällberga utanför Eskilstuna och av dem deponerats till Munktellmuseet.

Just nu finns inte maskinen innanför museets väggar, men är fortfarande en del av våra samlingar.