Användningsområde

BM-20 var den tidsepokens stora lantbrukstraktor för medelstora och stora jordbruk. Styrkan var tillräcklig för en 3-skärig 12″-plog på medelstyva jordar. Dessutom kunde traktorn väl hantera de bogserade säcktröskorna som fick ett enormt uppsving efter kriget.
Med gummihjul, högre transporthastigheter och bättre bromsar passade den motorstarka BM-20 också som dragare bland annat i skogsbruket samt användningen av traktorn för vägtransporter ökade.

Historik

Samarbetet med Volvo hade pågått sedan början av 1940-talet. Den gemensamt framtagna växellådan blev basen till de nya traktormodellerna. Det blev BM-20 vars motor baserades på motorn hos sina föregångare BM 2 och BM 3. I Volvoversion fick BM-20 en Volvo Hesselmanmotor och lanserades som Volvo T 43.

BM-20 försågs med elektrisk startmotor och glödspiraler för uppvärmning av tändkulorna. För detta krävdes fyra 6-voltsbatterier. Traktorn kunde även beställas med tryckluftsstart och endast ett batteri för belysning.
3400 traktorer tillverkades under åren 1944–1951 och riktpriset var år 1951 13 110 kr.

Detta exemplar har renoverats av familjen Gunnar Engman i Hällberga utanför Eskilstuna och av dem deponerats till Munktellmuseet. Museets egen BM-20 är utställd i Munktellarenan.