Användningsområde

Motor D 45 B användes i lastmaskinerna LM 622/642, 4200B, 4300 och L50 samt i grävlastaren GM 616/646B. Ett antal motorer levererades även till Volvo Penta för industriellt bruk. Främst för drift av pumpanläggningar.

Historik

Motorn är en vidareutveckling av typ D 42 som introducerades 1970 i traktormodellen 650. Motorn var helt nykonstruerad och egentillverkad. Den största motortekniska nyheten var en balansanordning som reducerade vibrationerna väsentligt och som bidrog till ökad förarkomfort. Balanseringsenheten var inbyggd i vevuset och bestod av två motroterande vikter.

D 42-motorn användes också i flera andra Volvo BM-maskiner, t.ex. lastmaskiner, grävlastare, skogsmaskiner och mobilkranar. Effekten ökades så småningom genom att motorn försågs med turbo och beteckningen blev då TD 42.

​Behovet av ökad effekt i bl.a. lastmaskinerna ledde till att motorns slagvolym i början av 80-talet ökades till 4,5 dl³ samtidigt som beteckningen ändrades till D 45 och turboversionen till TD 45. En senare version av D 45 B gav ytterligare något hägre effekt och även lågemissionsutföranden av TD 45 B med laddluftkylare togs fram.

Tillverkningen av TD 45-motorn upphörde 1994 och därmed avslutades en 90-årig epok av motortillverkning vid företaget.

Denna motor tillverkades 1985 och har serienummer 64481. Den har används som demonstrations- och utställningsmotor på mässor och liknande evenemang.