Användningsområde

LM 218 byggdes för hårt arbete. Maskinen klarade den tidens mest skiftande förhållanden – lastning, lossning, snöröjning, renhållning, lättare schaktning, transport etc. Med största grusskopan kunde 500–600 m³ grus lastas under en 8-timmars arbetsdag. LM 218 blev senare oerhört populär bland Sveriges lantbrukare.

Historik

Med introduktionen av LM 218 togs ett stort kliv mot en framtid inom anläggningsbranschen. På LM 218 syns inte samma tydliga koppling till traktorkroppen som på föregångaren H-10 trots att det även här är en mycket populär traktor – 350 Boxer som den är baserad på. Även färgen gör oss påminda om att detta är starten på en ny era då samtliga Volvo anläggningsmaskiner är gula än idag. På LM 218 var det nu standard med 5 växlar fram och back. LM 218 tillverkades under åren 1959–1970. Den här maskinen har chassinummer 11321 och tillverkades år 1962 med leverans samma år den 12 juli till Bröderna Sjöbergs Åkeri, Klockrike i Östergötland.