Användningsområde

Bolinder-Munktell H-10 användes för lastning av grus, schaktmassor etc. Dessutom gjorde den stora landvinningar inom sågverksindustrin där den hade rykte om sig att vara en god allroundmaskin, bland annat tack vare enkelheten att byta redskap.

Historik

BM H-10 är BL-lastarens efterföljare och utvecklades gemensamt av bröderna Lundberg och Bolinder-Munktell. Liksom BL-lastaren är H-10:an byggd på traktor BM 35. Denna maskin utrustades med det för tiden mycket imponerande parallellänkaget. Föraren behövde därmed inte kompensera för att hålla redskapet parallellt med underlaget då han lyfte från lägsta till högsta läget. Detta var extra värdefullt vid pallhantering eftersom föraren nu slapp utföra en tidsödande justeringen av pallgaffeln vid varje tagande och lämnande av pallen.