Användningsområde

Motorn användes för drift av tröskverk, pumpar, kvarnar, stenkrossar etc.

Historik

Denna typ av mobil tändkulemotor användes ofta av tröskverksföreningar som efter skördesäsongen lät såväl tröskverk som motor ambulera mellan gårdarna för att tröska årets säd. Colombiamotorn kallas så därför man hade relativt stor export till bland annat Colombia.

Det kom in en man på museet som berättade att han hade träffat på en sådan motor som drev en vattenpump i en liten by i Peru. Där var man stolta över att kunna hämta vatten i byns centrum och slippa gå långa vägar. Visst visade det sig att just en Colombiamotor stod där och pumpade upp vatten åt lokalbefolkningen – väl fungerande ända in på 2000-talet.