Användningsområde

Förgasarmotor för bensindrift med backslag för inbyggnad i mindre båtar.

Historik

Historiken kring denna motor är inte känd. Uppgifterna i specifikationen är hämtade från typskylten på motorn. Där framgår det även att motorn levererats av ”Compagnie Bolinder´s. 3 Av. Friedland, Paris”