Användningsområde

För vältning av vägbana i samband med anläggning av nya vägar samt vid asfalteringsarbete.

Historik

Redan 1913 tillverkade Munktell sina första vältar med tändkulemotor. Tillverkningen av vältar hade emellertid startat många år tidigare fast då med ångmaskin som drivkälla. Den här visade motorvälten är tillverkad 1939. Även om den principiella uppbyggnaden av maskinen varit oförändrad under alla år kan man se att åtskilliga nya konstruktionslösningar och förbättringar införts baserade på erfarenheterna från Munktells mångåriga tillverkning av vältar. Maskinen har under ett par års tid genomgått en omfattande restaurering av Lars-Uno Karlsson, en av Munktellmuseets veteranmekaniker, och den kördes för egen maskin åter in i utställningshallen 2007-04-03.