Användningsområde

BM-10 konstruerades för de mindre och medelstora lantbruken. Den var gjord för en- eller tvåskärig hydraulisk buren plog och väl lämpad för montering av olika slags redskap och utrustningar tack vare de föredömligt släta sidorna. Med den goda sikt som föraren hade på BM-10 var traktorn utmärkt för radodlade grödor. Personen som satt på hackan bakom traktorn for dock illa av avgaserna från avgasröret tills BM beslöt sig för att rikta om utsläppet från bakåtriktat till uppåtriktat. I och med detta beslöt man sig också för att ta fram en godkänd gnistsläckare så att traktorn kunde köras in i byggnader.

Historik

​BM-10 var den sista konstruktionen med tändkulemotor och konstruerades av en tysk. Enligt historien lär mannen inte ha kommit överens med Hitler så därför kom han hit till Eskilstuna och Sverige.

BM-10 utvecklades i samarbete med Volvo och hade bakkroppen gemensamt med Volvo T 20 serien.
Tillkomsten av BM:s nya lilla traktor. BM-10 kompenserade bortfallet av den under krigsåren så viktiga flygmotortillverkningen. BM-10:an blev parallellt med BM 21 företagets sista traktor med tändkulemotor. Det 28 centimeter smala frampartiet, den utomordentliga sikten, den stora frigångshöjden och den lilla vändradien gjorde BM-10 till en smidig traktor.
BM 10:s motor härstammade från Bolinders W3 tändkulemotor som kom ut i sin första version redan i mitten av 20-talet. 6 400 st BM-10 tillverkades under åren 1946–1953 och hade ett riktpris år 1953 på 8 690 kr.