Användningsområde

Motorn användes både som stationär drivkälla och i båtar.

Historik

Denna typ av motor är en i en serie av båtmotorer med 1, 2 och 4 cylindrar. Detta exemplar är en direkt omkastbar motor, men andra modeller fanns med vridbara propellerblad och backapparat.

Ångslupen Gerda sjösattes 1865. Ångmaskinen i båten ersattes 1915 med denna Bolinders tändkulemotor. 1932 drogs Gerda upp på land och blev liggandes till 1993 då en grupp entusiaster tog sig an henne och påbörjade ett restaureringsarbete.

En ångmaskin inköptes i Finland och installerades i båten tillsammans med en ångpanna utlånad av kulturarbetare Sven Gunnar Jönsson. Gerda utgör idag en av Eskilstunas turistattraktioner. Bolindermotorn, som genom åren från 1932 utsatts för mycken pina i form av vind, väder och vatten, var i ett bedrövlligt rostigt tillstånd.

Munktellmuseet tog hand om motorn och dränkte in den under en längre tid med rostolja. Under senvintern 1997 genomgick motorn en varsam renovering utförd av museets veteranmekaniker. Stort var det ögonblick när motorn åter gick igång den 28 maj 1997 efter 65 års ”Törnrosasömn”.