Användningsområde

Volvo BM SM 462 var en skogsmaskin i mellanklass med drivning även på vagnen, byggd och utvecklad med fokus på gallringsarbete och god terrängframkomlighet. Avsaknaden av boggie på bakaxeln innebar dock att vagnens sidorörelse kunde bli ganska stor med risk för skador på växande bestånd, framförallt i kuperad terräng.

Historik

Föregångarna, helbandaren BMB 230 ”Bamse”, som var stamfadern för Nordens samtliga skogsmaskiner följdes av SM 461/661 ”Lill-Nalle”/”Stor-Nalle”, med vilka genombrottet för ramstyrning kom.

De två sistnämnda var båda så kallade trekvartsbandare. Efterhand förändrades trenden i riktning mot hjulgående skogsmaskiner, den första av denna typ var SM 667 ”Timmer-Kalle”. Volvo BM SM 462 som var en vidareutveckling baserad på ovannämnda skotare tillverkades under åren 1971–1974 totalt 371 exemplar.

Den var parallell i tiden med SM 868 vilken var utvecklad med fokus på slutavverkning, och som var sexhjulsdriven med boggie på vagnen. Denna maskin, som har tillverkningsnummer 1123, tillverkades år 1971.

Den första ägaren var Birger Fondlands Entreprenad, Greppolmen, Örby, Kinna, på vilken den blev registrerad den 16 juni 1972. Den 29 augusti 1973 blev den inbytt av Valmet traktor AB, Uppsala, som den 7 december samma år sålde den till Nils Erik Cornell, Ekolsunds gård, Ekolsund. 1985 blev de Ekolsunds Lantbruk AB. På Ekolsund gjorde den således tjänst i drygt 32 år innan den, den 20 juni 2006, övergick till nuvarande ägare som är Entreprenör Mikael Forss, Stenkvista, Eskilstuna. Från och med juni 2007 är den deponerad på Munktellmuseet.