Användningsområde

LM 845 är sin tidsepoks gruslastare utrustad med redskapsfäste. En mycket populär allroundmaskin för gaffelredskapsarbeten, snöröjning etc.

Historik

BM-Volvo LM 845 var Bolinder-Munktells första ramstyrda lastmaskinmodell och hade en svängradie på endast 4,9 m. Den ramstyrda lastaren hade också fördelen av att kunna nyttja så kallad ankgång i mycket besvärlig terräng. Eftersom LM 845 dessutom var fyrhjulsdriven gjorde det att man kunde använda maskinen till de mest skiftande uppgifter.

De ekonomiskt medvetna misstyckte då framhjulen var större än de bakre för att bära det tyngre frampartiet och det fördyrade att hålla två däcksdimensioner i lager. För att kunna skifta fram och bakhjul modifierade man lastaren och fick lika stora hjul. Den nya beteckningen blev LM 846.

Modellen var den tidens starkaste av de lastare som var smalare än 2,5 m. Därmed var den även tillåten för körning på allmän väg.
Observera att företaget bytte namn 1972 från AB Bolinder-Munktell till Volvo BM AB och produkterna som tidigare hette BM-Volvo blev Volvo BM.