Användningsområde

LM 1240 var en mycket populär allroundmaskin för bland annat gaffelredskapsarbeten, gruslastning och tuffa arbeten i gruvor och dagbrott. Den var särskillt lämpad för lastning av lastbilar eftersom motorns fulla effekt automatiskt övergår till hydraliken till lyftarmarna då föraren bromsar fordonet för att sedan gå till drivningen då skopan tömts och nästa skoptag skall utföras.

Historik

Samma motortyp satt även i lastbilar och skogsmaskiner vilket gjorde det möjligt att producera den i stora volymer. Med lanseringen av LM 1240 introducerade man även en ny växelkonstruktion med möjlighet att nå alla växlar med en enkel handrörelse. Med 3000 växlingar under en arbetsdag var detta mycket värdefullt ur tidsaspekt såväl som arbetsbörda.

Just nu finns inte maskinen innanför museets väggar, men är fortfarande en del av våra samlingar.