Användningsområde

Gruskalle var ett nytt tekniskt koncept för sin tid. Framför allt användes den för transporter av bland annat shaktmassor, grus, betong etc. i besvärlig terräng. Stora hjul, ramstyrning, allhjulsdrift och differentialspärrar gav tillsammans utmärkta förutsättningar för god terrängframkomlighet. Bland annat kunde man använda så kallad ankgång i mycket sank mark. Det går ut på att man omväxlande svänger höger och vänster och får maskinen att röra sig som en ålande människa.

Historik

DR 631 är världens första allhjulsdrivna ramstyrda dumper. Den tillverkades i samarbete med Bolinder-Munktell och LIVAB i Braås. Denna dumper har tillverkningsnumer 2014 och är tillverkad år 1966. DR 631 framställdes under åren 1966–1969. Den detroniserades av efterföljaren DR 860 som började serietillverkades 1967.