Användningsområde

Volvo BM 4200B var byggd och utvecklad för den som skiftar mellan olika jobb där varje enskilt fall ställde krav på kapacitet och god arbetsmiljö. Maskinen fanns i två utföranden med fast eller kasettinfäst lastaggregatet. På den senare varianten kunde lastagregatet på några minuter lossas från hjullastarramen och skiftas ut mot t.ex. kranenhet, truckstativ, sopmaskin, sandspridare, buskröjare eller grävaggregat. Lyftaggregatet kunde förses med mekaniskt alt. hydrauliskt manövererade redskapsfästen för minutsnabba byten av redskap från ett stort och brett redskapsprogram.
Kasettideén gav 4200B som basmaskin ett betydligt bredare urval av redskap för olika hanteringar än sedvanliga lastmaskiner.

Historik

Under 70-talet drevs en trend för utveckling av s.k. redskapsbärare i det lägre viktsegmentet av olika maskintyper innebärande att man till redskapsbäraren kunde snabbkoppla arbetsaggregat med vitt skilda funktioner. SYSTEM 4200B var Volvo BM:s bidrag till denna skola. Volvo BM 4200B tillverkades under åren 1984 – 1986 i totalt 1449 exemplar. Denna maskin är en prototyp med tillverkningsnummer P102 som tillverkades år 1981. Till skillnad från seriemaskinerna är transmission och axlar av annan typ. Efter utprovningsarbetet användes maskinen under ett antal år som gårdsmaskin vid Volvo CE:s fabrik i Hallsberg.