Användningsområde

Boxer var en 50-hästars traktor som klarade av det mesta inom jordbruket bl a tack vare sitt breda växelregister. Den var väl lämpad för skogskörning genom sina släta sidor och bra frigångshöjd.
Här i sitt uppskurna tillstånd blottas alla detaljer som gjorde Boxern så framgångsrik. Modellen är gjord av Sven Arnegård med assistans av Henry Törnblom i utbildningssyfte.

Historik

Boxer är en av de traktorer som väger tungt i BM:s traktorhistoria. Det var en lyckad traktor som kom tack vare sitt gedigna grundchassi bildade basen för nya produkter inom skogs- och anläggningsmaskinsektorerna samt banade väg för BM:s anläggningsmaskiner.

Dumpern DR 631 (kallad Grus-Kalle) och hjullastaren LM 218 är två exempel på anläggningsmaskiner som Boxern bildat grundchassit till och som finns utställda i Munktellmuseet. Boxern hade driv- och oberoende kraftuttag som standard.

Boxer är den traktormodell som tillverkats i flest antal inom BM, 28 039 stycken hann det bli under åren 1959–1967. Många kom att användas inom det svenska försvaret som dragare av drivna vagnar – ett ekipage med extremt god terrängframkomlighet.