Användningsområde

Bandschaktaren användes av Flygförvaltningen till nybyggnation och underhåll av flygfält samt till vägbyggen. En del användes även på Skånes torvmossar för att hyvla torv till Bränslekommissionen som under andra världskriget svarade för landets energiförsörjning.

Historik

I början av andra världskriget, 1940, beställde flygförvaltningen bandschaktare från AB Bolinder-Munktell. Tillverkningen startade genast och fram till krigsslutet tillverkades 90 exemplar av denna anläggningsmaskin. Det kan vara svårt att se, men i grund och botten är bandschaktaren en traktor BM 2. Motorhuven är dock förlängd för att rymma den sexcylindriga bensinmotorn.