Användningsområde

Maskinen användes till anläggningsarbeten av skiftande slag såsom vägarbeten, diknings- och släntningsuppdrag, rörläggning, grundgrävning etc. Försedd med speciella utrustningar kunde den även användas för höjd- respektive djupgrävning, med kran för lyftarbeten samt med släpskopeaggregat för masshantering.

Historik

Åkerman 375 var en lingrävningsmaskin som vidareutvecklats ur modell 350. Denna i sin tur hade sitt ursprung i modell 300 som var den första maskinen i Åkermans grävmaskinstillverkning som startade 1938.

Maskinen ansågs bland kunderna som lättkörd och lättskött, lagom stor och effektiv. Många kunder framhöll som en stor fördel den service som Åkerman tillhandahöll i form av tre fria servicebesök under garantiåret samt billiga och snabba leveranser av reservdelar.

Den utställda maskinen har tillverkningsnummer 3244. Den ägs av Schakt & Transport, Eskilstuna som har deponerat maskinen på Munktellmuseet.